Det finnes flere typer kantsteiner til å avgrense plener, blomsterbed, veier, fortau, og parkeringsområdet.

Mest brukt er betong kantstein, granitt kantstein, storgate stein, kan også bruke kubbemurstein, vanlig naturstein m.m.

logo

miljoVI TENKER MILJØ!

mef logo white  

Ansvarsrett logo hvit liten